Privacy statement Mijnwenspakket.nl

Mijn Wenspakket respecteert de privacy van haar klanten en gaat hier uiterst zorgvuldig mee om. Wij dragen er dan ook zorg voor, dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en bieden u uiterste transparantie over de verwerkingsdoeleinden van deze gegevens.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van Mijn Wenspakket. Mijn Wenspakket is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere bronnen, zoals social media. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van Mijn Wenspakket te accepteren.

 

U, als consument, heeft te allen tijde het recht uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan (Facturen dienen bijvoorbeeld zeven jaar in het bezit van de onderneming te blijven).

U kunt in dit geval contact met ons opnemen per email: info@mijnwenspakket.nl

 

 

*Als webwinkel zijnde verwerken wij bepaalde persoonlijke gegevens, welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, oftewel de bestelling, denkt u hierbij aan:

 

-Uw naam en adres (factuuradres en/of afleveradres)

-Uw bankgegevens

-Uw telefoonnummer en emailadres

 

Deze gegevens zullen enkel en alleen voor het uitvoeren van uw bestelling gebruikt worden, dan wel voor het aan u verschaffen van informatie betreffende uw bestelling en /of de voortgang hiervan.

 

 

*Indien u een alcoholhoudend cadeaupakket bij ons bestelt, zijn wij wettelijk verplicht u ook naar uw leeftijd te vragen.

 

 

*Mijn Wenspakket gebruikt uw gegevens, zoals uw emailadres of telefoonnummer, niet voor ‘direct marketing’ (dit wil zeggen: u op de hoogte houden van acties, nieuw binnengekomen producten en dergelijke)  tenzij u, als consument, ons dit expliciet verzoekt per email, geschreven brief of bericht middels Facebook-Messenger.

 

 

*Mijn Wenspakket verstuurt momenteel geen nieuwsbrieven, maar indien wij dit weer gaan doen in de toekomst, zal u, als consument, enkel een nieuwsbrief ontvangen, wanneer u het daarvoor aangewezen hokje aanvinkt; er zullen dus nooit nieuwsbrieven naar uw emailadres gestuurd worden zonder uw toestemming.

 

 

*Mijn Wenspakket gebruikt cookies. Hiermee verbeteren wij het gebruiksgemak van de website. Tevens helpt het ons een soepel bedrijfsproces te voeren. Mijn Wenspakket gebruikt geen third party cookies. Dat wil zeggen dat wij geen cookies delen met derden, zoals adverteerders. 

 

 

*Welke gegevens hebben wij nog meer van u? En waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

 

-Uw bestelgeschiedenis bij Mijn Wenspakket.

:Zo vinden wij makkelijk desbetreffende bestelling terug bij vragen, opmerkingen of klachten.

 

-Via welke bron u onze site bezoekt (zoals bijvoorbeeld Google of Facebook)

:Dit is voor ons een handige tool om te weten hoe wij gevonden worden en hierop onze marketing aan te passen.

 

-Uw bezoekgeschiedenis aan Mijn Wenspakket.

: Dit gebruiken wij voor onze conversie statistiek, evenals u verlaten winkelwagentjes. Laatsgenoemden kunnen wij ook gebruiken voor geanonimiseerde retargeting. 

 

-IP adres.

: Dit slaan wij op, om bij constatering van fraude of onacceptabel wangedrag, desbetreffende gebruikte apparatuur de toegang tot mijn wenspakket.nl te ontzeggen danwel blokkeren.

 

-Vaak beschikken wij over gegevens als uw geboortedatum en geslacht.

:Dit helpt ons een beeld te vormen van onze doelgroep, wat wij bijvoorbeeld weer kunnen gebruiken voor de optimalisatie van onze webwinkel, het zorgdragen voor een fijne koopbeleving die aansluit op onze doelgroep of voor de targeting van onze reclames; uiteraard zijn deze gegevens dan geanonimiseerd! Het gaat hierbij om gemiddelden.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Zolang u een account heeft bij ons/ als klant bij ons geregistreerd staat, bewaren wij uw gegevens,

of,

tot wanneer u zich uitschrijft of u ons per mail (info@mijnwenspakket.nl) laat weten uw gegevens verwijderd te willen hebben, (u bent ook te allen tijde gerechtigd uw gegevens in te zien/ op te vragen, of te wijzigen!)

In sommige gevallen echter zullen gegevens wettelijk gezien, voor bepaalde tijd bewaard moeten blijven, zoals bijvoorbeeld facturen, die zeven jaar bewaard dienen te worden voor de belastingdienst.

Mijn Wenspakket verkoopt in geen elk geval klantgegevens aan derden. 

 

*Derden:

Bij het uitvoeren van de afgesloten koopovereenkomst verwerken wij bepaalde gegevens van u, zoals eerder genoemd. Daarbij worden uw gegevens noodzakelijkerwijs met enkel ditzelfde doel (het kunnen uitvoeren van uw bestelling) ook verwerkt, in opdracht van Mijn Wenspakket, door derden.

Wie zijn deze derden:

 

-Mollie:

 Betalingen die gedaan worden aan Mijn Wenspakket geschieden via onze betaalpartner Mollie. Mollie heeft een uiterst beveiligde omgeving waar klanten veilig hun betalingen kunnen verrichten. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van Mollie; https://www.mollie.com/nl/privacy. 

-DHL:

 DHL is onze verzendpartner. Wij verstrekken aan DHL slechts gegevens die nodig zijn bij de verzending van onze pakketten. Wij zullen nimmer bankgegevens aan DHL verstrekken.

-PostNL:

 PostNL is onze verzendpartner. Wij verstrekken aan PostNL slechts gegevens die nodig zijn bij de verzending van onze pakketten. Wij zullen nimmer bankgegevens aan PostNL verstrekken.

- Vimexx

  Vimexx is onze webhostpartner. Wij verstrekken geen gegevens van klanten aan Vimexx.

In geval van een Juridisch geschil behoudt Mijn Wenspakket het recht om gegevens te delen met de autoriteiten, mits dit noodzakelijk is en redelijkerwijs gebeurt.

 

Wat doen wij om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen?

-Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde omgeving voorzien van een SSL certificaat. Vanwege deze beveiligde verbinding zijn uw gegevens versleuteld.

- Indien nodig zullen wij een verwerkersovereenkomst ten bate van de waarborging van uw persoonsgegevens afsluiten met derde partijen. 

- In geval van een datalek, melden wij dit aan de Nederlands toezichthouder, de Autoritiet Persoonsgegevens binnen 72 uur. Indien het zou gaan om gevoelige informatie, zal ook de betrokkene zelf door ons geïnformeerd worden.

 

Waarschijnlijk ten overvloede dit te melden, maar wanneer u uw gegevens verwijderd of gewijzigd wilt hebben, heeft dit uiteraard geen negatieve consequenties voor u, met betrekking tot bijvoorbeeld deelname aan onze winacties en dergelijke.

 

Tot slot, wanneer u vragen, opmerkingen of aanvullingen heeft betreffende onze privacy policy, aarzel niet en neem gerust contact op via: info@mijnwenspakket.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Mijn Wenspakket

Eilenbergstraat 216

5011 EC Tilburg

Nederland

info@mijnwenspakket.nl

06-30590057

KVK nummer: 67166156